Lille avis på nettet der - hvem er mest kynisk i landet her?

En av fordelene med å skrive blogg og ha åpent for kommentarer er at man kan lære en del av de tilbakemeldingene man får.
Et eksempel på dette er mitt blogginnlegg om Dissidenten Staff og Elisabeths ære, hvor jeg som mange andre reagerte på Staff sine utsagn i forbindelse med Fritzl-saken i Østerrike slik disse utsagnene [...]

Dissidenten Staff og Elisabeths ære

Fra Wikipedia:
Dissident er vanlig betegnelse på en person som aktivt motarbeider den etablerte oppfatning, politikk eller struktur i et samfunn eller en stat. Uttrykket er særlig benyttet for politiske motstandere av diktaturer, spesielt det tidligere Sovjetunionen og andre land i Øst-blokken. Av de mest kjente russiske dissidentene fra denne perioden var fysikeren Andrej Sakharov og [...]

Damaged goods?

Det diskuteres heftig om Staff og Lommemannen i disse dager. Staff har vært ute og provosert igjen, noe som altså har utløst en rekke diskusjoner både her og der. Det er ikke Staff som provoserer meg mest akkurat nå. Faktisk provoserer han mye mindre enn mange av de velmenende.
Det er nemlig slik at få ting provoserer [...]

Dagens klokeste

Hender du at du leser et blogginnlegg som gir deg lyst til å dele det med flest mulig?
I dag har jeg lest et sånt innlegg. Det var rett før jeg ble sittende og applaudere da jeg var ferdig. For dette er bra. Og vi trenger slike påminnelser når resten av verden ser ut til å gå [...]