Ting som gjøres i beste mening…


Sjikkeli intligent


Hverdagsrapport fra intelligensiaen

Min skriver er død, så jeg hadde avtalt med min mor at jeg skulle sende vedlegg med epost til jobben hennes så hun fikk skrevet det ut for meg.
Mamma: “Det har ikke kommet noe her nei.”
Meg: “Da sender jeg igjen nå.”
venter litt
Meg: “Har det kommet noe nå?”
Mamma: “Nei.”
sender igjen
Meg: “Nå da?”
Mamma : “Nei.”
Jeg kommer på [...]

En nøtt for de oppmerksomme

Se nøye på disse to bildene. Virkelig gransk dem.

Er du klar? Fokusert? Klar som et egg? Er hjernen din i helspenn og rede til å gå løs på oppgaven? Er du forberedt på at dette kan bli vanskelig?
Ok. Her kommer spørsmålet: Ser du forskjellen?
Jeg kan forstå at det kan virke vanskelig i starten, men prøv [...]