Jeg har tidligere vært inne på det. Dette med at vi her til lands har en mer terapeutisk og velferdsorientert tilnærming til spesielt ungdom som havner på det beryktede skråplanet.

Det handler i stor grad om menneskesyn og verdier man har.

Dagbladet har tidligere hatt en artikkel om USA, der man kan fortelle at 100 000 amerikanske barn sitter i fengsel. I denne står det blant annet dette:

I nordiske land, der den kriminelle lavalderen ligger rundt den norske på 15 år, står ideen om at unges lovbrudd er et symptom på problemer i barnets utvikling sterkt. Dermed må myndighetene sørge for sosiale hjelpetiltak, og straff av barn anses som brutalt og uakseptabelt.

I USA er holdningene til straff delvis annerledes. Ideen om at det finnes «a criminal mind» – en kriminell personlighet – er sterkere enn her, og det moralske ansvaret den enkelte har for sine handlinger vektlegges i større grad også ned i ganske lav alder.

En gruppe som jobber mot dette sier følgende om effekten dette har:

«Dette er barn som desperat trenger en hjelpende hånd. I stedet påføres de traumer og brutaliseres – noe som øker risikoen for at de ender opp i fengsel. Dette er tragisk for barna og for alle oss andre, fordi det splitter lokalsamfunn, innebærer sløsing med millioner av skattebetalernes penger og ikke bidrar i det hele tatt til å redusere kriminalitet», sier lederen for SPLC, Richard Cohen, på organisasjonens hjemmeside.

I England er det ikke stort bedre, og det ser ut til at de også tenker straff fremfor hjelp. Og kanskje også har trodd at en lavere kriminell lavalder var løsningen.

Youth Justice Board, som steller med spørsmål knyttet til kriminalitet blant barn og ungdom, la nylig fram tall som viser at nesten 3 000 barn sitter i varetekt i England og Wales. Også her topper britene statistikkene. Trass i politiske målsetninger om reduksjon i disse dystre tallene, økte antallet fengslede barn med 8 prosent mellom 2005 og 2008. FN fordømte i fjor Storbritannias praksis med fengsling av unge kriminelle, med nesten dobbelt så mange i fengsel som Tyskland (som har en langt større befolkning, 83 millioner mot 60) og fire ganger så mange som Frankrike. En av årsakene til de høye tallene kan være at den kriminelle lavalderen i England og Wales er 10 år, den laveste i Vest-Europa – med unntak av Skottland hvor grensen går ved 8 år.

(Kilde)

Dette, og det faktum at Høyre ser ut til å ville satse på mer straff til ungdom som kommer skjevt ut, får meg til å tenke at Høyre og jeg nok har et veldig forskjellig syn på noe ganske avgjørende.

Ungdomskriminalitet er ikke bra. På ingen måte.

Men det å bevege seg nærmere det menneskesynet som virker så feilslått i andre land og tro mer og mer og mer straff er løsningen, virker på meg som sjokkerende dumt.

På den annen side så har man et barnevern som sliter med manglende ressurser. Kompetente folk som drives rovdrift på. Det å ikke bevilge nok penger til barnevernet og så kritisere det for å ikke fungere blir litt som å ikke fylle olje på bilen og så påstå at man har fått en dårlig motor.

Både politi og barnevern trenger mer ressurser. Og kanskje vil det være en fordel om disse samarbeidet enda mer. Men la oss nå prøve å unngå den fella andre land har gått i før oss.

Dersom man ikke klarer å enes i menneskesyn og filosofi rundt spørsmålet om ungdom og straff, så bør det da i det minste bety noe at dette faktisk ikke fungerer?

Om du orker kan du se bilder og klipp fra virkeligheten i USA her

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...