I Australia har det skjedd en tragedie. To små barn har omkommet, antageligvis på grunn av omsorgssvikt.

Nå skal barnas mor gjennomgå en psykiatrisk undersøkelse.

NÃ¥ reagerer folk.

Men før? Før har man tilsynelatende bare vært tause vitner. Kanskje vitner som ikke ville «blande seg»?

Treåringen kom naken på døra og spurte om han kunne få bo her, forteller nabo Karen Butler til Reuters. Andre forteller at den lille gutten kunne komme og spørre om mat, og at han stort sett fikk løpe rundt uten tilsyn.

Forholdet mellom moren og faren skal ha strandet for et halvt års tid siden, men de har fortsatt å bo i samme hus og dele på omsorgen for barna. På tross av naboenes beretninger har de ikke noen historie med verken politi eller barnevern.

Jeg sitter igjen med et spørsmål, jeg.
Er det riktig å kun gå på foreldrene? Altså ikke om det er riktig å gå dem etter i sømmene, men om de bør være de eneste man ser i denne saken.

Bad things happen when good people do nothing

Bør man kunne holde naboer og andre som så, men ikke handlet, ansvarlige når slike ting skjer?

Hva mener du?

Relevante saker

Oppdatering: Vårt nyoppnevnte (gjenoppnevnte?) barneombud Reidar Hjermann sier også noe om dette ansvaret. Jeg synes det er utrolig positivt at han, selv om han noen ganger har irritert meg, ønsker å satse på at barnevernet i større grad skal være en instans flere tør å ta kontakt med.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...