Har du, eller noen i din familie, en funksjonshemming eller kronisk sykdom?

I dag kom jeg over en super nettside med en ryddig oversikt over den «jungelen» jeg og flere før meg har kavet rundt i uten Ã¥ finne frem før det har gÃ¥tt lang tid.

Nettsiden er i regi av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og heter Rettighetssenteret.

På siden står det at:

Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Der finner man en veldig fin oversikt under menyvalget som heter Rettsregler og temaer som tas opp er alt fra spesialundervisning til skatteregler. Det siste temaet kan jo være ganske interessant nå i disse selvangivelsestider?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...