Denne kommentaren synes jeg var virkelig god.

I ettertid har det slått meg hvor illustrerende telefonsamtalen egentlig var. Ikke bare for min egen vilje til å se «vårt eget» som utslag av individuelle avvik, mens «de andres» rasisme alltid blir lest som strukturelle feil.

Ikke rasist, bare full

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...