Archive for september 2nd, 2008

Mobbing i arbeidslivet

Hva er mobbing?
Den mest brukte definisjonen på mobbing handler om at en person gjentatte ganger og over tid opplever seg utsatt for negative handlinger. Dette kan være snakk om baksnakking, utfrysing, tilbakehold av informasjon, bli forbigått eller oversett når oppgaver skal utdeles, vanskeliggjøring av arbeidet, verbal og fysisk trakassering, uriktig eller overdrevne beskyldninger om dårlig [...]

Opprørt

Det er sjelden jeg blir så til de grader opprørt av en artikkel som jeg ble av denne.
Dette må være et av de verste tilfellene av trakassering i arbeidslivet jeg har hørt om.
Jeg får lyst til å sende en viss kommune i skammekroken. Sånn kan man virkelig ikke la en ansatt gjennomgå.