Archive for mai 3rd, 2008

Dissidenten Staff og Elisabeths ære

Fra Wikipedia:
Dissident er vanlig betegnelse på en person som aktivt motarbeider den etablerte oppfatning, politikk eller struktur i et samfunn eller en stat. Uttrykket er særlig benyttet for politiske motstandere av diktaturer, spesielt det tidligere Sovjetunionen og andre land i Øst-blokken. Av de mest kjente russiske dissidentene fra denne perioden var fysikeren Andrej Sakharov og [...]