Archive for februar 19th, 2008

Ytringsfrihet og stråmannsargumentasjon

Fra bokmålsordboka:
Ytringsfrihet: rett til å uttale seg fritt, men ikke injurierende, om forhold av offentlig interesse
Kanskje en litt forenklet forklaring der, men det er nå slik det står.
Fra wikipedia om stråmannsargumentasjon:
I retorikk og logikk er stråmann eller stråmannsargumenter en tankefeil som består i å lage seg en stråmann av motstander ved å tillegge denne meninger [...]