Archive for januar 9th, 2008

Drømmejobb: Stripper

Jeg har flere ganger sett at datteren, som jo er desemberbarn, er av de minste i sin klasse. Hun var skolemoden så det holdt da hun begynte på skolen. Men rent fysisk var hun alltid litt mindre enn de andre. Og det virket som om de andre jentene alltid var et lite hakk foran henne [...]

“Toleranse og ferdighet” av Katrine Selnes

Dette er nok en bok for spesielt interesserte. Den handler om oppstart og drift av forsterket skjermet enhet for demente. Boken er en prosjektbeskrivelse, men også en nyttig bok dersom man ønsker å få innblikk i hvordan virkelig god demensomsorg kan ytes.
Det er alt fra praktiske beskrivelser, konkret beskrivelse av f.eks. ansettelsesprosessen, utformingen av avdelingen, [...]

Lampe-beskjed

 
Jeg er en av de menneskene som er avhengig av å lese på sengen. Da jeg var liten og ikke kunne lese selv, var det som tidligere nevnt min stakkars mor som måtte lese for meg. Og lese. Og lese.
Nå kan jeg lese selv og kan derfor selv virkelig dyrke min lesepåsengen-avhengighet. Noe mannen ikke er [...]